preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
UPUTE O SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU EPIDEMIJE COVID-19
Autor: Administrator , 2. 9. 2020.

KLASA:602-01/20-01/27
URBROJ:2170-56-01-20-01
U Rijeci, 2. rujna 2020.
Na temelju članka 100. Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka ravnatelj škole donosi

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U PRIRODOSLOVNOJ I GRAFIČKOJ ŠKOLI RIJEKA

Ova Uputa odnosi se na rad i organizaciju nastave Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka u uvjetima pandemije COVID-19 i izrađena je sukladno Uputi za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koja je objavljena 24.08.2020. na mrežnim stranicama HZJZ(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf).
Zaposlenici, roditelji/skrbnici i učenici biti će upoznati sa uputama prije početka nastavne godine na način da će upute biti objavljene na mrežnim stranicama škole i oglasnoj ploči škole.


Organizacija rada:

Nastava počinje 7. rujna 2020. u jutarnjoj smjeni. Vrijeme dolaska učenika određeno je rasporedom za pojedine razrede koji će biti objavljen na mrežnim stranicama škole budući je nastava organizirana na način da za sve učenike ne počinje i ne završava u isto vrijeme. Nastavni sat skraćen je za odlukom osnivača i nadležnog ministarstva i traje 40 minuta. Veliki odmor će biti nakon 3. sata po početka smjene i traje 20 minuta dok mali odmori traju 5 minuta.
Uvažavajući upute HZJZ, u školi će se nastava odvijati u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, u skladu sa radnim vremenom škole, osim izbornih predmeta (etika, vjeronauk) i dopunske, dodatne i fakultativne nastave koja će se izvoditi na daljinu.
Svaki razredni odjel boraviti će u svojoj učionici sukladno utvrđenom rasporedu, a učionicu će mijenjati samo kada je to neophodno zbog rada na specijalističkoj opremi vezano za struku i praktične vježbe (specijalizirane informatičke učionice, laboratoriji, radionica tiska i dorade). U informatičkim učionicama učenici uvijek sjede na istom mjestu. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se na otvorenom kad god je to moguće, a kada se odvija u dvorani nije potrebno nositi maske već se mora poštivati fizički razmak od 1,5m i tome prilagoditi vježbe.
Gdje god je to moguće organizirati, nastava će se izvoditi u „blok“ satima i/ili više.
U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije u školi, organizirat će se nastava u turnusima na način da se razredni odjeli podijele u dvije grupe, te će naizmjenično dolaziti jedna pa druga grupa u turnusu od jednog tjedna. U tjednu kada bi učenici bili kod kuće odvijat će se odgojno-obrazovni rad „na daljinu“. U slučaju povoljne epidemiološke situacije, nadležni lokalni stožer civilne zaštite, na prijedlog ustanove i uz suglasnost osnivača škole, može odlučiti da se za pojedinu školu navedeni oblici nastave ne moraju provoditi.
Primjena jednog li drugog modela izvođenja nastave, ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.


Ulazak u školu i kretanje po školi :

U školu ne dolaze zaposlenici i učenici ukoliko imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, probavne smetnje, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi COVID-19.
Ulaz u prostor škole dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama koje su nužne za rad ustanove. Posjete školi od strane neovlaštenih osoba (roditelji/skrbnici, ostale osobe koji nisu učenici škole i zaposlenici niti su nužni za rad škole) su zabranjeni osim ako nisu prethodno dogovoreni i odobreni od strane ravnatelja. Škola vodi evidenciju ulazaka posjetitelja (ne odnosi se na zaposlenike i učenike). Službena osoba će na ulazu u školu voditi navedenu evidenciju koja sadrži podatke: ime i prezime, vrijeme dolaska i vrijeme odlaska, svrha posjete, kontakt (broj telefona). Službena osoba će od osobe koja ima dozvoljen ulazak zatražiti osobnu iskaznicu radi identifikacije i izmjeriti će mu temperaturu beskontaktnim toplomjerom.
Ulazak u školu biti će kontroliran da se ne bi stvarala gužva i grupiranje. Pri ulasku u školu svi zaposlenici i drugo osoblje nužno za rad ustanove (npr.pomoćnici u nastavi) i učenici dužni su dezinficirati ruke na dozatoru koji je postavljen na ulazu, zakoračiti na dezinfekcijsku barijeru i održavati razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe. Nije dozvoljeno zadržavanje i grupiranje na ulazu.
Nakon potrebne dezinfekcije na ulazu učenici kreću svaki u svoj razred bez zadržavanja i grupiranja po hodnicima škole i u učionici čekaju početak sata.
Kretanje za vrijeme malih odmora dozvoljeno je radi odlazaka u sanitarne prostorije. Za vrijeme velikog odmora dozvoljeno je kretanje radi odlazaka u marendarije i na otvorene prostore izvan škole, uz poštivanje propisanog fizičkog razmaka i svih higijenskih i zaštitnih mjera. Preporučuje se da učenici uzimaju marendu od kuće kako bi se smanjila fluktuacija učenika za vrijeme odmora.
Hodnicima se kreće desnom stranom u pravilu jedan iza drugog uz razmak od najmanje 1,5 m.
U sanitarne prostorije učenici mogu ući prema broju sanitarija u pojedinoj prostoriji dok ostali čekaju svoj red ispred poštujući fizički razmak od 1,5 do 2 m.
Budući da se praktična nastava učenika škole odvija u suprotnoj smjeni kada su u zgradi škole učenici Tehničke škole, učenici koji imaju praktičnu nastavu u praktikumima ne smiju ulaziti u glavnu zgradu škole.
Djelatnici i učenici sa kroničnim bolestima (kardiovaskularnim, respiratornim,malignim bolestima, dijebetesom, imunodeficijencijama) također dolaze u školu osim ako im liječnik primarne zdravstvene zaštite ili liječnik školske medicine nije odredio drugačije.


Nošenje maski:

Prilikom kretanja hodnicima škole svi su dužni nositi zaštitne maske.
Budući da u našoj Školi nije moguće u svim učionicama osigurati propisani fizički razmak od približno 2m između svih osoba u učionicama, obvezno je nošenje zaštitne maske za sve učenike i nastavnike za vrijeme nastave kada nije moguće osigurati potreban razmak. U prostorima u kojima je osiguran uvjet udaljenosti od 2m, nije obvezna upotreba zaštitne maske. U slučaju povoljne epidemiološke situacije nadležni lokalni stožer na prijedlog ustanove i suglasnost osnivača može odlučiti da za pojedinu školu učenici ne moraju nositi maske te da nastavnici u učionici ne trebaju nositi masku iako je razmak manji od navedenog, kao i obavezu nošenja maski čak i kod navedenih razmaka u učionici u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije.
Maske je neophodno nositi na ispravan način, da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta, a oznake o pravilnom nošenju maski za lice biti će postavljene na ulaze u učionice i na nekoliko prikladnih mjesta na hodnicima.
Nastavnici će moći koristiti vizire umjesto maski kako bi komunikacija s učenicima bila lakša.
U zbornici i prostorijama u kojima se održavaju sjednice nastavnici i djelatnici dužni su nositi maske ili vizire uvijek kada nije moguće održavati propisani razmak.
Sve druge osobe, kada je njihov ulazak u školu odobren, dužne su nositi masku.
Škola će svakome učeniku nabaviti po dvije platnene maske, a svakom zaposleniku po jednu. Učenici će platnene maske dobiti prvog dana nastave, a maske su dužni čuvati i higijenski održavati. U svakoj učionici biti će dostupne i jednokratne maske za slučaj da učenik ili nastavnik iz nekog razloga nemaju kod sebe platnenu masku. Škola će nastavnicima nabaviti i vizire.

Mjerenje temperature i postupanje u slučaju sumnje na zarazu:

Roditelji i/ili učenici su dužni svaki dan prije dolaska u školu izmjeriti tjelesnu temperaturu te u slučaju povišene tjelesne temperature i/ili znakova koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena temperatura >37,2°C pod pazuhom, kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa, gastrointestinalne smetnje) učenik ne odlazi u školu već se javlja izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta i dužan je telefonom obavijestiti školu. Učenici su dužni o izmjerenoj temperaturi voditi evidenciju koju su dužni na upit pokazati nastavniku/razredniku.
Kod sumnje na povišenu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) za vrijeme dok je učenik u školi, učeniku će se izmjeriti temperatura beskontaktnim toplomjerom. Ako učenik ima povišenu temperaturu i/ili razvije simptome COVID-19 tijekom boravka u školi, nastavnik/stručni suradnik odmah će obavijestiti roditelja koji je dužan doći po dijete u što je moguće kraćem roku, učenika će izolirati u za to predviđenu prostoriju - sobu za sastanke s roditeljima, obavijestiti će liječnika školske medicine ili nadležnog epidemiologa te Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. Ako se sumnja na COVID-19 javi kod više učenika istovremeno, pored unaprijed određene prostorije za izolaciju, odrediti će se dodatne dostupne prostorije u tom trenutku (npr. pomoćna prostorija knjižnice, prostorija 113…).
Svi djelatnici obvezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije odlaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine. O izmjerenoj temperaturi djelatnici vode evidenciju koju su na upit dužni pokazati ravnatelju.
Kod dolaska na posao zaposlenicima će biti izmjerena temperatura beskontaktnim toplomjerom. Zaposlenici s povišenom temperaturom i/ili utvrđenim respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. Ukoliko se zaposleniku tijekom rada povisi tjelesna temperatura, počinje pokazivati respiratorne simptome zarazne bolesti i druge simptome zarazne bolesti dužan je o tome izvjestiti ravnatelja te odmah napušta školu. Dužan je javiti se liječniku primarne zdravstvene zaštite.
Dok se ne utvrdi zdravstveno stanje učenika ili djelatnika potvrdom/nalazom nadležnog liječnika, nije im dozvoljen ulazak u školu.
Potvrđenu infekciju COVID-19 djelatnik odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju škole.
Ako se utvrdi zaraza COVID–19 postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa.


Higijena ruku:

Učenici će biti upozoreni na redovnu higijenu ruku. Učenici moraju prije svakog ulaska u učionicu oprati ruke tekućom vodom i sapunom ili dezinficirati ruke. U sanitarnim prostorijama na raspolaganju će biti tekući sapuni, papir za ruke, wc papir i dezinficijens. U svakoj učionici biti će dezinficijens.
Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku koje su postavljene u svakom sanitarnom čvoru i na svim ulaznim vratima učionica i ureda.
Učenici i djelatnici moraju javiti nastavniku ili drugom djelatniku škole kada primjete da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Provjetravanje i čišćenje škole:

U smjeni u kojoj je Prirodoslovna i grafička škola u školu će prvo ulaziti spremačice škole koje će urediti, dezinficirati i provjetriti učionice i sanitarne prostorije. Zadnje osobe koje izlaze iz škole u smjeni ove škole su spremačice koje čiste i dezinficiraju sve korištene površine.
Prostorije će se provjetravati više puta dnevno, a svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika u trajanju od najmanje pola sata. To će obavljati spremačice prema utvrđenom rasporedu. Provjetravanja će se vršiti i tijekom odmora i barem jednom na 5 minuta tijekom sata, ako prozori ne mogu biti stalno otvoreni ili to ne dozvoljavaju vremenske prilike, što će u učionicama činiti nastavnici i dežurni učenici.
Spremačice će dezinficirati sve dodirne površine (kvake, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinji, tipke vodokotlića, prekidači za struju, daljinski upravljači, rukohvati na stepeništu te ostale dodirne površine koje koristi veliki broj osoba) na početku i na kraju smjene te najmanje jednom tijekom smjene u učionicama u kojima se izmijenjuju razredni odjeli (praktikumi kemije i informatičke specijalizirane učionice).
Sanitarni čvorovi učenika i nastavnika te dodirne površine u sanitarnim čvorovima (kvake, umivaonici, prekidači za svjetlo, tipke na vodokotlićima…) spremačice će dezinficirat nakon svakog odmora.

Putovanje u školu javnim prijevozom:

U javnom prijevozu učenici se trebaju pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske i održavanje fizičke distance).

Ostalo:

Na vidljivim mjestima biti će postavljene oznake o nošenju maski, pravilnom pranju ruku, održavanju distance, upute za čišćenje i dezinfekciju.

 

Ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka
Radenko Bradić, dipl.ing.
 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju