preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Tražilica
Kalendar
« Svibanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Programi prevencije

Program:  Spolno/rodna ravnopravnost

Školska godina: 2015. /2016.
Program: Spolno/rodna ravnopravnost
Razred: 2. KE
Nastavnica: Petra Pincan, prof.

Polazimo od razlike između pojmova SPOLA  i  RODA

SPOL se odnosi na fizičke razlike tijela, dok se ROD  odnosi na psihološke, društvene i kulturološke razlike između žena i muškaraca.
Razlikovanje spola i roda  je važno  jer mnoge razlike između žena i muškaraca nisu biološki uvjetovane tj, određene.
ROD je proizvod društvenih odnosa koji se bazira na  opaženoj ( uočenoj ) razlici između SPOLOVA.
Ljudi se rađaju kao pripadnici muškog i ženskog spola, ali socijalizacijom, tj. uklapanjem u društvo, uče i usvajaju prikladna ponašanja, uloge, stavove i aktivnosti s obzirom na pripadnost određenom spolu. Ovo naučeno ponašanje čini RODNI  identitet i određuje rodne uloge.
Rodne uloge žena i muškaraca  razlikuju se od kulture do kulture, od jedne društvene grupe do druge, unutar samog društva kao i kroz povijesna razdoblja.
Dok neki  autori smatraju da su razlike u ponašanju muškaraca i žena rezultat biološkog procesa ( rađamo se kao žena ili muškarac ) drugi  smatraju da se razlike u ponašanju muškaraca i žena razvijaju kroz proces  društvenog učenja muškog i ženskog identiteta,  MASKULINITETA I FEMININITETA.
Treba reći da su mnoge stvari koje smatramo prikladnim za muškarce ili žene određene kulturom i društvom u kojem živimo.
Jedina stvar  koja  predstavlja isključivu domenu samo jednog spola je reprodukcija, tj. razlika u spolnim, reproduktivnim organima.

 

 

Program:  Prevencija ovisnosti  i promocije zdravog načina življenja

Program: školski preventivni programi
Razred: svi razredi
Nastavnica: Sonja  Crnić

Način realizacije programa:


 

Preventivni školski program
Prevencija nasilja

PREVENTIVNI PROGRAM  SUZBIJANJA  TRGOVANJA  LJUDIMA


TREĆI  RAZREDI
Broj sati: 6
Nastavnica: Sonja Crnić

Ciljevi:     

 1.  Definirati pojam i probleme vezane uz trgovanje  ljudima.
 2. Prikazati stvaran  život žrtava lanca trgovanja ljudima.
 3. Identificirati tko su potencijalne žrtve trgovanja ljudima.
 4. Vidjeti tko sve može biti počinitelj  trgovanja  ljudima.
 5. Imenovati  koja se ljudska prava krše u procesu trgovanja ljudima.
 6. Ukazati na posljedice trgovanja ljudima kod žrtava.
 7. Doprinijeti  zaštiti  djece i mladih.

1. Pojmovi i definicije u procesu trgovanja ljudima i zašto govorimo o njemu ?

Učenici će moći:
Opisati pojmove vezane uz  trgovanje ljudima.
Prepoznati segmente procesa trgovanja ljudima.
Podržati borbu protiv trgovanja ljudima.

2.. Projekcija filma „ EXIT „   

Povrede ljudskih prava
Učenici će moći:
Navesti  vrste eksploatacija žrtava trgovanja ljudima.
Prosuditi težinu života žrtava trgovanja ljudima.
Prepoznati  koja se ljudska prava krše u procesu trgovanja ljudima.

3. Kako i kada dolazi do trgovanja ljudima ?

Prikaz studije slučaja.
Učenici će moći:
Izdvojiti situacije u kojima se može postati žrtvom trgovanja ljudima.
Prepoznati  rasprostranjenost  postojanja trgovanja ljudima / lokalno-globalno /

4.  Projekcija filma „ Cijena života „  i posljedice u procesu trgovanja ljudima.

Učenici će moći:

Nabrojiti vrste i oblike posljedica trgovanja  ljudima
Uvažavati posljedice trgovanja ljudima kod žrtava

5. Kako se zaštiti od trgovanja ljudima?

"Tko mi može pomoći ?“
Učenici će moći:
Prepoznati  tko sve može biti počinitelj  trgovanja  ljudima.
Sastaviti popis sigurnosnih aktivnosti  pri traženju posla u domovini i inozemstvu te studiranju u inozemstvu.
Primijeniti sigurnosna pravila za putovanja u domovini i inozemstvu.
Nabrojiti ustanove i institucije kojima se mogu obratiti za pomoć.

6. Projekcija filma „ PARALELNI ŽIVOTI „

Učenici će moći:
Uvažavati težinu života žrtava lanca  trgovanja ljudima
Procijeniti učinkovitost  dobivenih informacija u programu prevencije trgovanja ljudima.


Radionice:   ISTINE I  ZABLUDE O SEKSUALNOM NASILJU

ČETVRTI RAZREDI
Broj sati: 6
Nastavnica: Sonja Crnić

Ciljevi:

 1. Definirati različite pojmove vezane uz seksualno nasilje (vrste nasilja, opisati gdje se nasilje događa,                         počinitelj  itd. ).
 2. Objasniti problem seksualnog nasilja u adolescentskim vezama.
 3. Upotrebljavati  tolerantne međuljudske odnose.
 4. Prepoznati kada smo „objekt“ nasilja, ali i kada smo i sami mogući izvor nasilnog                                      seksualnog ponašanja.  
 5. Podržati žrtve u savladavanju posljedica počinjenog seksualnog nasilja nad njima.
 6. Izdvojiti problem društva koje još uvijek stigmatizira žrtve seksualnog nasilja.

1. Vježba: Što je seksualno nasilje i  njegovi oblici

Učenici će moći:
Definirati pojam seksualnog nasilja.
Prepoznati različite oblike seksualnog nasilja.

2. Vježba: Rasprostranjenost seksualnog nasilja i predrasude vezane uz  seksualnog nasilja

Učenici će moći:
1. Navesti  stvarne probleme i pojavnost seksualnog nasilja/ tamne brojke seksualnog nasilja/.
2. Prepoznati važnost prijava, nadležnim ustanovama, neprimjerenih oblika ponašanja.
Staviti u odnos predrasude i stvarne činjenice o seksualnom nasilju.

3. Vježba:Posljedice seksualnog nasilja /u vezi / i kako se zaštiti

Učenici će moći:
Definirati  vrste posljedica seksualnog nasilja /u vezi/  i potražiti pomoć.
Podržati žrtve u savladavanju posljedica počinjenog seksualnog nasilja nad njima.

4. Vježba: Seksualno zdravlje i Deklaracija o seksualnim pravima i

Učenici će moći:
Prepoznati  sastavnice seksualnog zdravlja.
Opisati  Deklaraciju o seksualnim pravima i ukazati na njezinu važnost.

5. Vježba: Protokol o postupanju u školama prema mladim osobama izloženim seksualnom nasilju i         zlouporabi

Učenici će moći:
1. Podržati žrtve seksualnog nasilja u borbi protiv ambivalencije prema seksualnom nasilju.
2. Primjerom pokazati  tolerantne  međuljudske odnose.
3. Identificirati problem društva koje još uvijek stigmatizira žrtve seksualnog nasilja.

 

 

 

Programi  prevencije

U našoj se školi provodi više različitih programa prevencije. Primjerice:

 • Prevencija ovisnosti i promocija zdravog načina življenja
 • Prevencija nasilja  i pod projekti:
 • Prevencija rodno uvjetovanog nasilja
 • Prevencija nasilja u adolescentskim vezama
 • Preventivni program suzbijanja trgovanja ljudima / djecom
 • Program suzbijanja korupcije

Ovdje možete pobliže upoznati jedan od naših projekata:

Prevencija nasilja u adolescentskim vezama

Projekt « Prevencija nasilja u adolescentskim vezama « je preventivno – edukativni program za adolescentski uzrast koji je  izazvao veliki interes među učenicima  te  se već godinama uspješno provodi u školi. Želja nam je da se njegova realizacija  nastavi kroz obradu dodatnih sadržaja vezanih na temu  seksualnog nasilja među mladima, posebno zato što ne postoje programi koji bi se sistematski bavili tom problematikom.

Glavni cilj projekta  ima preventivni karakter i odnosi se na stvaranje uvjeta za poštovanje ljudskih prava i   unapređenje rodne i  spolne   ravnopravnosti.

Pod ciljevi:

 • olakšati prepoznavanje i razumijevanje nasilja kod adolescenata/adolescentica
 • educirati učenike o oblicima nasilja
 • educirati učenike o seksualnom nasilju
 • informirati učenike o ljudskim pravima
 • educirati učenike o mogućnostima borbe protiv nasilja
 • razviti kod učenika svijest o sebi i drugima
 • identificirati  zaštitne faktore i faktore rizika koji mogu doprinijeti nastajanju nasilja ili ga spriječiti

Ključne riječi

-nasilje, seksualni nasilje,  komunikacija, ljudska prava, rodno/spolna ravnopravnost, faktori rizika, zaštitni faktori

Uvod

Svaki oblik nasilja utječe na fizičko, mentalno i  emocionalno zdravlje te dobrobit osoba koje su preživjele nasilje, a često se neka ponašanja uopće ne prepoznaju kao zlostavljanje.
Istraživanja pokazuju da se nasilje u adolescentskim  vezama češće javljaju u sredinama u kojima su još uvijek rodne uloge rigidne. Svjetske statistike pokazuju  da   će jedan od deset adolescenata/adolescentica doživjeti neki oblik zlostavljanja u vezi. Takvi rezultati, sredina u kojoj živimo i način življenja  polazišta su za rad s mladima. Velike su potrebe za edukativnim sadržajima o stereotipnim ponašanjima rodnih uloga , o predrasudama, stavovima, toleranciji, komuniciranju  tj. o izgradnji socijalnih vještina. Ovaj program je samo  jedan kotačić u cijelom sustavu prevencije nasilja u društvu i želja nam je da njegovi korisnici  budu aktivni promotori u vršnjačkoj populaciji i izvan škole.

Korisnici

 1. učenici  u školi
 2. vršnjačka populacija izvan škole
 3. učenici  osmih razreda osnovnih škola
 4. profesori
 5. roditelji

Vrijeme i mjesto realizacije

       Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58

Metodologija  i program aktivnosti

Rad se  realizira  kroz:

 • tematske radionice (edukativne, likovne, kolaž itd. )
 • individualni rad ( grafička obrada sadržaja )
 • rad u maloj i velikoj skupini
 • snimanje rada

Teme radionica:
Za prve i druge razrede:
      -  ledolomac

 • zaštitni faktori nastajanja nasilja ( zdravi obiteljski odnosi, zdravlje, usvajanje socijalnih i životnih vještina )
 • faktori rizika nastajanja nasilja ( loši obiteljski odnosi, zdravstveni problemi, neizgrađene socijalne vještine )

Za treće i četvrte razrede:
      -  ledolomac

 • definiranje seksualnog nasilja
 • oblici seksualnog nasilja
 • mitovi i predrasude o seksualnom nasilju

Koraci u realizaciji

1. U svakom razredu provesti edukacijsku radionicu s naglaskom na temu primjerenu uzrastu metodom analize edukativnih sadržaja po skupinama i prezentiranje rada  cijelom razredu.
2. Na zadane teme izraditi plakate. ( kolaž )
3. Na zadane teme osmisliti poruke, izdvojiti najvažnije dijelove koje želimo  prenijeti vršnjačkoj populaciji.
4.  Na zadane teme izraditi  ilustracije, crteže, karikature i sl..
5. Od svih dobivenih materijala izraditi promotivne letke i obrasce  za raspored sati.
6. Tisak  promotivnih letaka  i obrazaca  za raspored sati.
7. Tribina na temu seksualnog nasilja « Mitovi i predrasude o seksualnom nasilju «
8. Izložba i podjela  promotivnih letaka  i obrazaca  za raspored sati
9. Evaluacija projekta

Suradnja u radu

 • razrednici
 • profesori
 • vanjski suradnici / predavači

Rezultati i evaluacija projekta

 • broj sudionika u realizaciji projekta
 • fotografije
 • zapisi u medijima
 • broj posjetitelja izložbi
 • broj posjetitelja tribini
 • praćenje aktivnosti koje su se provele
 • evidencija sugestija korisnika

Spusti datoteke:

CESI naselje u adolescentskim vezama
Vježba 2 CESI
Vježba CESI - prikaz istraživanja

Voditeljica  radionica
Sonja Crnić

preskoči na navigaciju