preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

Natječaji
N A T J E Č A J
Administrator / datum: 5. 12. 2019. 10:44

KLASA: 110-01/19-01/19 URBROJ: 2170-56-01-19-01 Rijeka, 3. prosinca 2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 3. prosinca 2019. godine objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (grafičar tiska, grafičar dorade, grafički tehničar tiska, grafički tehničar dorade)

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Mjesto rada: Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju), uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:
- poznavanje hrvatskog
jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno- obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/1996) sukladno Nastavnim planovima i okvirnim programima za područje grafika (A), (B) i (C) za program Grafičar dorade, Grafičar tiska, Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade

- dipl.ing. graf.teh. - ing. graf.teh.


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za radno mjesto 1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE
Administrator / datum: 28. 6. 2019. 13:11

KLASA: 110-01/19-01/14
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 28. lipnja 2019.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018),  Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 28. lipnja  2019. godine objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (grafičar tiska, grafičar dorade, grafički tehničar tiska, grafički tehničar dorade)

            - 1 izvršitelj  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

            Mjesto rada:  Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58

 

           


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J 1. NASTAVNIK/CA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA
Administrator / datum: 21. 3. 2019. 16:08

KLASA: 110-01/19-01/08
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 21. ožujka 2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 21. ožujka 2019. godine objavljuje

N A T J E Č A J

1. NASTAVNIK/CA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA (nastavni predmeti:kemija, kontrola i zbrinjavanje otpada, tehnološke operacije, instrumentalne metode analize, fizikalna mjerenja u okolišu, toksikologija)

-  1 izvršitelj/ica  na  određeno puno radno vrijeme, 21 sat nastave tjedno / 40 sati ukupno tjedno, radi zamjene odsutnog/e nastavnika/ce


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme
Administrator / datum: 18. 3. 2019. 12:03

KLASA: 110-01/19-01/07
URBROJ: 2170-56-01-19-01
Rijeka, 18. ožujka 2019.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka dana 18. ožujka 2019. godine objavljuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme
1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme radi zamjene odsutnog nastavnika/ce
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu ili osobnu iskaznicu
- uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana objave natječaja
- ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja
 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju