2018-02-07 15:01:58

ODLUKU O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME SA IZABRANIM KANDIDATOM NA TEMELJU NATJEČAJA

KLASA: 110-01/18-01/05
URBROJ: 2170-56-01-17-08
Rijeka, 07. veljače 2018.


Temeljem članka čl. 114 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 90/11, NN 152/14. NN 7/17) ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Radenko Bradić, dipl.ing., nakon pribavljene prethodne suglasnosti Školskog odbora dane na 22. e-sjednici,  donio je

ODLUKU
O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME SA IZABRANIM KANDIDATOM NA TEMELJU NATJEČAJA


1. Radnik Zlatko Ožanić, ing.  izabran je na radno mjesto nastavnika multimedijske skupine predmeta-računalna grafika, video, medijski projekti, multimedijske tehnologije, puno određeno vrijeme, radi zamjene osobe imenovane na mjesto ravnatelja.
 
2. Sa radnikom će se sklopiti ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107 st.11 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
   

      
    
Ravnatelj:

Radenko Bradić, dipl.ing.


Prirodoslovna i grafička škola Rijeka