2019-10-10 09:57:26

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Štrajkaški odbor Sindikata u školi je najavio provođenje štrajka dana 10. 10. 2019.

Broj nastavnika koji će sudjelovati u štrajku znati će se neposredno prije početka nastave u popodnevnoj smjeni te će se ovisno o tome organizirati primjereni oblici odgojno-obrazovnog rada s učenicima ili će biti upućeni kući.

Osoba zadužena za pružanje svih odgovarajućih informacija vezanih uz održavanje štrajka je ravnatelj, a kontakt na koji se mogu slati upiti pgsri@hi.t-com.hr

 


Prirodoslovna i grafička škola Rijeka