2020-09-11 08:47:43

Županijsko natjecanje iz kemije

Sukladno trenutno važećim uputama Agencije za odgoj i obrazovanje županijsko natjecanje iz kemije za školsku godinu 2019./2020. održat će se 23. rujna 2020. u 10 sati u školama koje pohađaju učenici pozvani na županijsko natjecanje. Kako bi učenici potvrdili sudjelovanje u županijskom natjecanju potrebno je ispuniti informativni upitnik za učenike i dostaviti ga potpisanog od strane roditelja ili staratelja Županijskom povjerenstvu za provedbu natjecanja. Škole su o tome obaviještene 4. rujna 2020. Upitnik možete dostaviti skeniranog na adresu elektroničke pošte goran.gotlibovic@skole.hr ili poštom na adresu škole (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka s napomenom– za natjecanje iz kemije). Rok slanja upitnika je 14.9.2020.

U privitku možete preuzeti upitnik za učenike, popis pozvanih na županijsko natjecanje te upute za provedbu natjecanja koje je objavila Agencija za odgoj i obrazovanje.

Ukoliko imate upita, slobodno se obratite na prije navedenu adresu elektroničke pošte.

Goran Gotlibović, prof.
Predsjednik Prosudbenog povjerenstva za provedu natjecanja


Prirodoslovna i grafička škola Rijeka