preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Tražilica
Kalendar
« Listopad 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Školski odbor

Članovi Školskog odbora

  1. BARBARA SMILOVIĆ, predstavnica Nastavničkog vijeća – predsjednica
  2. BRANKA BLAŽIĆ, predstavnica Nastavničkog vijeća – zamjenica predsjednice
  3. BRANKO ŠKROBONJA, predstavnik osnivača 
  4. SAŠA PEŠUT, predstavnik osnivača
  5. ĐURO DRAGOSAVAC, predstavnik osnivača
  6. DARKO MATIJAŠEVIĆ, predstavnik radnika
  7. ANJA DEL VECHIO, predstavnica Vijeća roditelja    

Mandat članovima Školskog odbora traje 4 godine počev od 11. travnja 2017. 

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Ovlasti Školskog odbora, izbor članova, način rada uređeni su odredbama čl. 118.-123. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17),  te čl. 29 do 58 Statuta Škole i svih njegovih izmjena. Školski odbor ima Poslovnik o radu Školskog odbora.

Školski odbor imenuje i razrješuje ravnatelja Škole, daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja Škole, donosi opće akte na prijedlog ravnatelja Škole, donosi školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole, donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje, donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja, na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost, odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, osniva udruge učenika, uz suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole, odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti od 20.000,00 do 90.000,00 kn, odlučuje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o izvođenju investicijskih radova (temeljem provedenih postupaka javne nabave) vrijednosti do 90.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) vrijednosti preko 90.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača odlučuje o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost, predlaže osnivaču statusne promjene, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi, razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada, bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole, imenuje komisije za provođenje postupka upisa učenika u prve razrede Škole, obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Školski odbor ima sedam članova. Jedan član iz reda radnika škole, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, jedan člana iz reda roditelja, a tri člana imenuje osnivač.

Mandat članova Školskog odbora traje od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika.

Školski odbor radi na sjednicama koje se u žurnim slučajevima mogu održati i elektronskim putem. U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Škole. Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog odbora. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati sindikalni povjerenik, bez prava glasa. Knjižničar Škole sudjeluje u radu Školskog odbora kada to tijelo raspravlja i odlučuje o radu knjižnice, bez prava glasa. 

Zapisnici sa sjednica Školskog odbora
Priloženi dokumenti:
PGSRiSO 1.KonstituirajucaSjednica.pdf
PGSRiSO 2.sjednica.pdf
PGSRiSO 3.sjednica.pdf
PGSRiSO 4.sjednica.pdf
PGSRI SO 5. sjednica.pdf
PGSRI SO 6. sjednica.pdf
PGSRI SO 7. sjednica.pdf
PGSRI SO 8.sjednica.pdf
PGSRi SO 9. sjednica.pdf
PGSRi SO 10. sjednica.pdf
PGSRi SO 11. sjednica.pdf
PGSRi SO 12.sjednica.pdf
PGSRi SO 13. sjednica.pdf
PGSRi SO 14. sjednica.pdf
PGSRi SO 15. sjednica.pdf
PGSRi SO 16.sjednica.pdf
PGSRi SO 17.sjednica.pdf
PGSRI SO 18.sjednica.pdf
PGSRI SO 19.sjednica.pdf
PGSRI SO 20.sjednica.pdf
PGSRI SO 21. sjednica.pdf
PGSRI SO 22. sjednica.pdf
PGSRI SO 23. sjednica.pdf
PGSRI SO 24. sjednica.pdf
PGSRI SO 25. sjednica.pdf
PGSRI SO 26. sjednica.pdf
PGSRI SO 27. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 28. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 29. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 30. e-sjednica.pdf
PGSRI SO 31. e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 32e-sjednice.pdf
33.sjednica-converted.pdf
zapisnik školskog odbora 34.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika 35.e-sjednica.pdf
izvod zapisnika sa 36. sjednice.pdf
IZVOD iz zapisnika skolskog odbora 37e sjednica.pdf
IZVOD iz zapisnika skolskog odbora 38e-sjednica.pdf
zapisnik školskog odbora 39.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika - 40e-sjednica.pdf
IZVOD zapisnika skolskog odbora 41e-sjednice.pdf
PGSRI SO 42.e-sjednica.pdf
PGSRI SO 43.e-sjednica.pdf
44 sjednica - zapisnik skolskog odbora 44 sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 45e-sjednica.pdf
zapisnik Skolskog odbora 46e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika skolskog odbora 47e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 48 e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 49.e-sjednica.pdf
zapisnik skolskog odbora 50.e-sjednica.pdf
izvod iz zapisnika sa 51 sjednice.pdf
Zapisnik 52 e sjednica.pdf

Pozivi na sjednice Školskog odbora
preskoči na navigaciju